História

Táto sekcie bude plne funkčná až po získaní informácii o histórií DHT v Tulčíku z archívov obecného úradu...