Informácie o nás

Naším hlavným cieľom je starať sa a preventívne kontrolovať stav bezpečnosti vzhľadom na možnosť vzniku požiaru v našej obci ale aj v blízkom okolí. Okrem toho pomáhať a chrániť majetok spoluobčanov aj pri iných živelných pohromách. Okrem toho aj trénovať a zúčastňovať sa na súťažných previerkach pripravenosti nášho hasičského zboru ale aj usporadúvať mimo súťažné akcie v našej obci.